Đầu gương Tex - O3 - Kính lồi

SKU

  • ZTE M50213
$45.00
Đã bao gồm thuế.

Đầu gương không gỉ được đánh bóng, bằng kính lồi, của Tex Automotive.

Kích thước đầu: 125mm x 65/85mm.

Phù hợp với các thân cây sau:

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi