Tấm gai cạnh bệ cửa MGB - Logo MG - Thép không gỉ

SKU

  • ZDA GAC4032
$130.01
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Cặp ốp bậc cửa có logo nguyệt quế MG phù hợp với MGB '62-'80.

Kích thước khoảng 708mm x 75mm.

Giá là một cặp.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi