Cần số Cooper - Gỗ

SKU

  • ZMOE GAC4053C
$35.00
Đã bao gồm thuế.

Cần số bằng gỗ Cooper. Gỗ được làm thủ công với huy hiệu thương hiệu ở trên.

Có miếng nylon tự luồn.

Giá dành cho một núm bánh răng.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi