ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI - LUCAS 20D V8 TÍCH CỰC

SKU

  • ZPO K20PP
$205.80
Đã bao gồm thuế.

**ĐẤT TÍCH CỰC**

Chuyển đổi điện tử hiệu ứng Hall để thay thế điểm & tụ điện.

Phù hợp với nắp nhà phân phối hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào hoặc hiển thị các bộ phận khác.

Giá chỉ dành cho bộ chuyển đổi.

Bộ đồ: Nhà phân phối điểm Lucas 20D8.

Daimler 250 (1962-67)
Phi tiêu SP250, Phi tiêu V8 (1959-64),
Thiếu tá hùng vĩ (1959-68),
Dòng Bentley S3 (1963-66) và Dòng T (1967-69)
Rolls Royce Silver Cloud 3 (1963-66), Silver Shadow (1966-70) và Phantom (1964)

Vui lòng cho biết nhãn hiệu/model/năm vì có nhiều phiên bản khác nhau với các tấm lắp khác nhau.

Khởi đầu tốt hơn - nhiều MPG hơn - chạy mượt mà hơn.

- Sẽ chỉ hoạt động trên hệ thống Trái đất âm.
- Cuộn dây phải có điện trở lớn hơn 1,5 ohm nếu không sẽ làm cháy thiết bị.
- Cần có dây dẫn HT hiện đại.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi