Lọc Gió Chrome SU 1.25 Inch Carbs - HS2, H2

SKU

  • ZDA SGPF101
$47.50
Đã bao gồm thuế.

Lọc gió Chrome phù hợp với SU 1.25 inch carb, HS2, H2.

Phù hợp:
Austin Healey Sprite 1962 đến 1969
MG TD với 1 1/4" carbs
MG Người lùn 1962 đến 1974
Chiến thắng Spitfire 1962 đến 1969
(Không phù hợp với Mini)

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi