Nắp phân phối 22D6 & 25D6 - Acorn Screw Fit

SKU

  • ZPO SMPE_44890
$50.00
Đã bao gồm thuế.

Nắp bộ phân phối phù hợp với bộ phân phối sáu xi lanh Lucas 22/25D6.

Phù hợp với Nhà phân phối Lucas 22D6 / 25D6 với dây dẫn HT có vít.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi