Nắp phân phối 20D8 Vít Fit DDB118

SKU

  • ZPO DDB118
$162.73
Đã bao gồm thuế.

Nắp bộ phân phối phù hợp với bộ phân phối Lucas 20D8. Nắp này phù hợp để sử dụng với các phụ kiện chì HT loại bắt vít, số bộ phận Lucas DDB118.

Lucas mang nhãn hiệu và phù hợp với những điều sau đây.

-Daimler V8 2.5
-Daimler 250
- Rolls Royce Bạc Bóng MK1
- Bentley T1 Dòng 6.2
- DART
- ROLL ROYCE SC2+3

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi