Đầu gương Tex - R3 - Kính phẳng hoặc lồi

SKU

  • lồi : ZTE M50103
  • Phẳng : ZTE M50113
$50.00
Đã bao gồm thuế.
Thủy tinh
Mức tồn kho Bán hết đầy đủ hàng

Đầu gương không gỉ được đánh bóng, bằng kính lồi, của Tex Automotive.

Đường kính đầu: 108mm

Phù hợp với các thân cây sau:

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi