Đầu gương Tex - B3 - Kính phẳng hoặc lồi

SKU

  • lồi : ZTE M40703
  • Phẳng : ZTE M40713
$70.00
Đã bao gồm thuế.
Thủy tinh

Đầu gương không gỉ hình chữ nhật được đánh bóng, bằng kính phẳng hoặc lồi, của Tex Automotive.

Kích thước đầu: 140mm x 89mm

Phù hợp với các thân cây sau:

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi