Bơm nhiên liệu điện SU - AUF214 - Phân cực kép

SKU

  • ZDA AUF214
$677.12
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Bơm Nhiên Liệu Điện AUF214 12V - Phân Cực Kép.

Như được trang bị cho Mini, A40, 1100, 1300 Austin Healey Sprite và MG Midget - máy bơm kiểu 'máy đẩy'.

Máy bơm SU chính hãng chính hãng sẽ lắp vào các giá đỡ ban đầu của bạn một cách dễ dàng.

Loại gốc có điểm. 12 volt, 7 gallon mỗi giờ.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi