Bộ bảo dưỡng SU Carb - HS2

SKU

  • ZDA WZX1860X
$417.68
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Bộ dịch vụ - Dành cho Bộ chế hòa khí đôi SU HS2, như được sử dụng trên một số ứng dụng Triumph & Hillman.

Bao gồm một bộ đầy đủ các miếng đệm và vòng đệm, vòi phun chính và van kim và chỗ ngồi cho bát phao.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi