Công tắc điện từ khởi động - Khởi động kéo - Lucas

SKU

  • ZDA 3H949LUCAS
$186.61
Đã bao gồm thuế.

Công tắc khởi động cáp kéo kiểu Lucas được sử dụng trên Morris Minors đời đầu, MGA, đầu 948 Sprite/Midget và một số loại khác.

Thương hiệu Lucas chính hãng.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi