Solenoid khởi động - Chấn lưu

SKU

  • ZDA SRB335Z
$35.00
Đã bao gồm thuế.

Một loại điện từ khởi động phổ dụng có một cực phụ để cung cấp nguồn điện 12 vôn tạm thời trực tiếp tới cuộn dây đánh lửa sử dụng điện trở chấn lưu trong điều kiện hoạt động bình thường.

Thay thế số bộ phận Lucas SRB335.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi