Máy giặt màn hình máy bay phản lực đôi

SKU

  • ZTE WWN04
$21.99
Đã bao gồm thuế.

Vòi phun nước rửa kính chắn gió đôi phản lực mới, với vòi phun có thể điều chỉnh, bằng crom chất lượng cao. Phù hợp với hầu hết các xe cũ. Cũng phù hợp với các ứng dụng khác như thuyền.

Giá dành cho một máy giặt máy bay phản lực.

Lỗ lắp có kích thước tiêu chuẩn khoảng 9mm.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi