Ống kính sau - MG TD, Triumph TR2

SKU

  • ZMOE 501934X
$35.00
Đã bao gồm thuế.

Thấu kính phía sau phù hợp với MG TD 1950-'55 đến (c) 21302 và Triumph TR2 đến (c) TS1306.

Cũng có sẵn miếng đệm nếu được yêu cầu.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi