Hệ thống đánh lửa Pertronix Holden V8 253/308

SKU

  • ZPR 5823
$482.03
Đã bao gồm thuế.

Bộ đánh lửa điện tử Pertronix hoàn toàn mới phù hợp với:

HOLDEN - Nhà phân phối V8 của Bosch
71-77 HQ, HJ, HX 253 VÀ 308
77-79 HZ 4.2 VÀ 5.0 LTR
78-80 Hàng hóa VB, VR, VT
74-78 Torana LH, LX 4.2 VÀ 5.0LTR
71-80 Statesman HQ, HJ, HX, HZ.

Nhà phân phối được ủy quyền của các sản phẩm Pertronix tại New Zealand, có bảo hành và hỗ trợ đầy đủ.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi