Bộ đèn báo/đèn báo bên Morris Minor & MGA

SKU

  • ZMOE 13H6396
$116.00
Đã bao gồm thuế.

Bộ đèn báo/đèn báo phía trước phù hợp với Morris Minor 1000, MGA 1600 MKII.

Bộ phận hoàn chỉnh bao gồm cả miếng đệm.

Morris Tiểu '60-71
MGA MKII '58-62

Giá cho 1 căn như hình.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi