Tay nắm cửa ngoài MGB cho Roadster và GT 1968 -1980

SKU

  • ZAC AHH8885
$75.00
Đã bao gồm thuế.

Tay nắm cửa ngoài mạ crom dành cho MGB Roadster & GT từ 1968 trở đi.

Không bao gồm miếng đệm, không dùng tay, mã bộ phận AHH8885.

Giá dành cho một tay cầm.

Cũng phù hợp với MGC.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi