Lắp ráp lưới tản nhiệt tổ ong MGB 72-74

SKU

  • ZMOE BHH824
$545.00
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Cụm lưới tản nhiệt mới cho các mẫu MGB 1972-74.

Khả năng tái tạo tuyệt vời được sử dụng bởi các nhà phục chế trên toàn thế giới.

Cách tuyệt vời để cải thiện và làm sáng mặt trước của Classic MGB của bạn.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi