Bộ đệm đầu MG

SKU

  • ZMOE GEG1163C
$88.33
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Bộ đệm đầu hoàn toàn mới với miếng đệm đầu bằng đồng.

Cho phù hợp với:
MGB 1962-81 1800/1798CC - Động cơ dòng B

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi