Lucas Switch 47SA plus Thùng có Khóa và Chìa khóa - Mini, Morris Minor, Sprite

SKU

  • ZBO LUC31973 AND LOCK
$79.50
Đã bao gồm thuế.

Công tắc đánh lửa Lucas 31973 47SA mới chính hãng có nòng Lucas 54316731 ​​và chìa khóa độc đáo.

Công tắc có 3 vị trí Tắt, Đánh lửa, Khởi động.

Như được trang bị cho nhiều loại xe cổ điển; AC, Austin, Healey Sprite, Midget 1970, Morris Minor 1000, Reliant, Wolseley Hornet, Reliant, Elf, Riley, Princess và Mini.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi