Rơle Lucas - SRB520

SKU

  • ZDA SRB520
$36.78
Đã bao gồm thuế.

Rơle OE Lucas phù hợp với một số ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở:

MGB Khởi Đầu 1976 đến 1980
Người lùn Khởi Đầu 1977 đến 1979
Tiếp sức kèn Spitfire 1962 đến 1976
Jaguar XJ6 - Cảnh báo phanh 1978 đến 79, Ghi đè quạt '74 đến 79, Quạt sưởi '76 đến 87, Bảo vệ đánh lửa '77 đến 87, Nâng cửa sổ '77 đến 79, Còi '80-87, Cửa sổ trời '80-87.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi