Bộ dịch vụ phân phối Lucas 25D6

SKU

  • ZAC 25D6 SERV KIT
$39.00
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Nắp, rôto, điểm, bình ngưng & dây LT của nhà phân phối hàng đầu mới phù hợp với nhà phân phối Lucas 22D/25D6.

Phù hợp với nhà phân phối 25D6, nắp dành cho dây dẫn vừa vặn.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi