Land Rover & Classic Mini 70mm Dừng/Đuôi/Đèn báo

SKU

  • Hổ phách : ZCB RL22
  • Thông thoáng : ZCB RL23
  • Màu đỏ : ZCB RL21
$28.83
Đã bao gồm thuế.
Màu sắc
Hổ phách
Thông thoáng
Màu đỏ

Đèn báo, đèn dừng/đuôi và đèn lùi với thấu kính Polycarbonate phù hợp với:

- Mini cổ điển '86-'96
- Landrover Series 3
- Hậu vệ 110 tới '94.

Ba màu sắc có sẵn:

- Rõ ràng đảo ngược
- Đèn chớp màu hổ phách
- Chốt/đuôi màu đỏ có tiếp điểm kép

Gắn qua lỗ 33mm.

Giá cho một đèn và bao gồm bóng đèn 12V.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi