Núm điều khiển máy sưởi / không khí MGB & GT '62-74

SKU

  • Núm điều khiển không khí '62-70 : ZMOE BHA4329
  • Núm điều khiển không khí '70-74 : ZMOE BHH738
$17.50
Đã bao gồm thuế.
Kiểu

Núm điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với MGB và GT 1962-74

Giá tùy theo núm, hãy chọn từ các tùy chọn.

Kiểm soát không khí - '62-70
Kiểm soát không khí - '70-74

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi