Nhà phân phối điện tử Ford Pinto | Cortina, Capri, hộ tống

SKU

  • ZPO D22
$225.00
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Nhà phân phối loại Bosch cho động cơ Ford Pinto OHC. Sự thay thế trực tiếp cho nhà phân phối trong bất kỳ động cơ Pinto nào.

Bộ phận điện tử được đặt hoàn toàn trong bộ phân phối nên rất gọn gàng, đơn giản và đáng tin cậy.

Đồ đạc của Động cơ Ford Pinto bao gồm và không giới hạn ở:

Động cơ Cortina 3 - 4 - 5, Capri, Escort Mk2 1600 và 2000cc OHC.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi