Chuyển đổi đánh lửa điện tử Hillman/Triumph/MGB | Lucas45D4

SKU

  • ZAC KIT 05
$106.00
Đã bao gồm thuế.

Chuyển đổi điện tử để thay thế điểm và bình ngưng trong nhà phân phối Lucas 45D4.

Loại hiệu ứng hội trường điện tử đã được thiết lập chưa, chỉ nối đất âm.

  • Hình ảnh nhà phân phối cho thấy họ phù hợp với nhà phân phối như thế nào (hình ảnh chung).
  • Yêu cầu cuộn dây có điện trở lớn hơn 1,5 Ohms.
  • Bảo hành 12 tháng (có điều kiện).

Để phù hợp, nhưng không giới hạn ở các xe có nhà phân phối 45D4:
Thợ Săn Hillman 1725 / 1500,1974-79
Hillman Imp, 1974-75
Austin 1800, MGB 1800, 1975-81
Landrover S3, 1977-81
Người lùn 1500, 1975-81
Nhỏ 1974-80,
Chiến thắng Spitfire 1975-81
Chiến thắng 1500TC 1974-76
Ford Cortina, hộ tống

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi