Đơn vị gửi nhiệt độ động cơ - GTR108

SKU

  • ZDA GTR108
$22.00
Đã bao gồm thuế.

Bộ gửi nhiệt độ cho động cơ ô tô cổ điển, GTR108.

PHÙ HỢP VỚI: Jaguar E-Type V12, Jaguar XJ6 1969 đến 1997, Jaguar XJS 1976 đến 1992, Jaguar XJR 1995 đến 1997, MG Midget 1500, Triumph TR6, Triumph Spitfire 1962 đến 1980, Triumph GT6, Triumph TR7, Triumph 2000/2500.

Giá chỉ dành cho một người gửi (đã bao gồm miếng đệm).

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi