Bộ Đánh Lửa Điện Tử - Pertronix | Nissan tuần tra 88-95

SKU

  • ZPR 5872
$505.54
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Phiên đấu giá này dành cho bộ Pertronix như hình ảnh đầu tiên, phù hợp với nhà phân phối Hitachi hoặc Mitsubishi.

Bộ đồ:
Nissan Tuần Tra GQ (TB42) 4.2ltr 1988-95

Bộ cảm biến thùy có nghĩa là ít bộ phận hơn và vận hành dễ dàng hơn. Dễ dàng cài đặt, đi kèm với hướng dẫn, một trong những bộ phụ kiện điện tử hậu mãi tốt nhất dành cho xe cổ điển.

Dễ dàng cài đặt, đi kèm với hướng dẫn, một trong những bộ phụ kiện điện tử hậu mãi tốt nhất dành cho xe cổ điển.

Nhà phân phối được ủy quyền của các sản phẩm Pertronix tại New Zealand, có bảo hành và hỗ trợ đầy đủ.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi