Ford / Mazda '85-90 4cyl | Đánh lửa điện tử - Pertronix

SKU

  • ZPR 5817
$529.06
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Bộ chuyển đổi điện tử Pertronix phù hợp với nhà phân phối Mitsubishi/Ford trên:

Chuyển phát nhanh mẫu 1985-90 / Ecovan

Thay thế bộ điểm GM543 trên Nhà phân phối T4T và một số nhà phân phối T3T - (kiểm tra và xác nhận đây là bộ điểm/nhà phân phối bạn có).

Dễ dàng cài đặt, đi kèm với hướng dẫn, một trong những bộ phụ kiện điện tử hậu mãi tốt nhất dành cho xe hơi cổ điển.

Nhà phân phối được ủy quyền của các sản phẩm Pertronix tại New Zealand, có bảo hành và hỗ trợ đầy đủ.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi