Gương Cửa Có Logo Thắt Nơ - Camaro, Impala, Chevelle, Chevy

SKU

  • ZAT PR01610
$260.00
Đã bao gồm thuế.

Tái tạo chất lượng của gương cửa ngoài nguyên bản bao gồm biểu tượng thắt nơ được khắc ở phía sau gương. Mỗi gương tái tạo bao gồm giá đỡ, miếng đệm và vít lắp, từ RestoParts.

Phù hợp với bên trái hoặc bên phải.

Giá tùy theo gương.

Các ứng dụng:
Camaro 1967
1968 Impala / kích thước đầy đủ, trừ. Xe coupe thể thao
1966-68 Chevelle/El Camino
1966-72 Chevy II/Nova

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi