Xi lanh ly hợp chính, Spitfire, GT6, Herald, Vitesse

SKU

  • ZMOE GMC205
$185.00
Đã bao gồm thuế.

Xi lanh chính ly hợp mới, mã bộ phận GMC205 của TRW.

Bộ đồ:
Triumph Spitfire Mk1, Mk2, Mk3, Mk4 và 1500 (1962-1980)
Triumph GT6 Mk1, Mk2 và Mk3 (1966-1973)
Triumph Herald 948, 1200, 1250 & 13/60 (1959-1971)
Triumph Vitesse 6 1600 & 2000 (1961-1971)

Chúng có lỗ khoan 5/8" và khớp nối ống UNF 3/8".

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi