Giá đỡ điều chỉnh chân đế Chrome cho gương Tex

SKU

  • ZTE M99987
$25.00
Đã bao gồm thuế.

Giá đỡ này được sử dụng để gắn vào đế của một số loại gương cửa Tex, nó làm tăng góc của gương hướng lên trên để phù hợp với các cửa có cạnh dốc.

Nó phù hợp với:
Gương M68990 và M68991
Gương MMR01L và MMR01R

Đầu Viewmaster® B1 & Thân số 6

Giá dành cho một khung điều chỉnh bằng chrome

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi