Lọc Gió Mạ Chrome - S&H ​​1.5" Carbs

SKU

  • ZMOE 223-200
$120.00
Đã bao gồm thuế.

Bộ lọc không khí phong cách cổ điển dành cho bộ chế hòa khí 1 1/2" SU của Stelling & Hellings.

Những bản sao chính xác này được mạ crom với bộ lọc lưới.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi