Lọc gió mạ Chrome - Carbs S&H 1.25"

SKU

  • ZMOE 223-100
$115.00
Đã bao gồm thuế.
Mức tồn kho Chỉ còn lại 1

Bộ lọc không khí phong cách cổ điển dành cho bộ chế hòa khí 1 1/4" SU của Stelling & Hellings.

Những bản sao chính xác này được mạ crom với bộ lọc lưới.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi