Bugi Champion L86C - Thay thế L10

SKU

  • ZDA L86C
$12.16
Đã bao gồm thuế.

Bugi Champion hiện đại thể hiện một số cải tiến kỹ thuật so với Bugi của những năm trước, bao gồm những tiến bộ về vật liệu gốm, chất cách điện và thiết kế đầu đốt, cùng với các điện cực trung tâm lõi đồng mang lại phạm vi hoạt động rộng hơn, khả năng chống 'theo dõi' tốt hơn và chúng tiêu tan nhiệt từ đầu đốt nhanh hơn. Thay thế nhà vô địch số L10.

Bộ đồ:

MG: TA, TB và TC, TD sang số động cơ. 22734 (1936-52)
Aston Martin: DB Mk III (1957-59)

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi