Xi lanh phanh chính, Triumph

SKU

  • ZMOE GMC224
$185.00
Đã bao gồm thuế.

Xi lanh phanh chính, phù hợp với các mẫu xe Triumph sau. Chỉ phanh một đường

Spitfire Mk1-1500 (1962-1978)
Herald 1200/1250 với Caliper Loại 12 (1963-1967)
Vitesse 1600 (1962-1966)
Toledo 1300, 1500 (1970-1972)

Xi lanh chính này không được cung cấp cùng với thanh đẩy, vui lòng giữ lại bản gốc.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi