Đánh lửa điện tử - Ford V6 với nhà phân phối Bosch JFU6

SKU

  • ZAC KIT 17
$105.19
Đã bao gồm thuế.

Chuyển đổi điện tử để thay thế điểm và tụ điện cho điểm bên phải của nhà phân phối Bosch JFU6..

Là loại hiệu ứng hội trường điện tử được thiết lập, nối đất âm chỉ từ Accuspark Vương quốc Anh.

Giá chỉ dành cho bộ chuyển đổi điện tử.

Cho phù hợp với:
Ford tất cả động cơ V6 Cologne và Essex được trang bị bởi Nhà phân phối Bosch

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi