Giá đỡ chuyển đổi máy phát điện sang máy phát điện

SKU

  • ZMOE 12G1053
$28.00
Đã bao gồm thuế.

Giá đỡ máy phát điện dành cho động cơ dòng A & B để gắn phía sau máy phát điện khi chuyển đổi từ máy phát điện sang máy phát điện xoay chiều. Tham chiếu: 12G1053.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi