Đèn pha nửa kín 7" - Neolite - H4, Pilot

SKU

  • ZDA SBC1
$42.00
Đã bao gồm thuế.

Đèn pha nửa kín 7 inch của Neolite có đèn báo. Đèn pha này được đóng dấu điện tử và sử dụng bóng đèn halogen H4 phổ biến.

Sự thay thế trực tiếp cho các bộ chùm kín 7".

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi