Đèn pha vòm H4 5,75" - Non Pilot - Neolite

SKU

  • ZBO BOW5042011
$45.00
Đã bao gồm thuế.

5 3/4" đèn pha nửa kín không thí điểm từ Neolite. Những đèn pha này được dán tem điện tử và sử dụng bóng đèn halogen H4 P43T phổ biến. Không bao gồm bóng đèn H4.

Sự thay thế trực tiếp cho 5 bộ chùm kín 3/4".

Bóng đèn được bán riêng ở đây

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi