Điểm 45D & tụ điện

SKU

  • ZPO PO2
$10.00
Đã bao gồm thuế.

Bộ điểm thay thế & bộ ngưng tụ dành cho nhà phân phối Lucas 45D.

Thích hợp cho tất cả các mẫu xe phân phối Lucas 45D.

Đã xem gần đây

Tham gia bản tin của chúng tôi