Giờ nghỉ lễ

Thời hạn giao hàng trước Giáng sinh ở New Zealand là giữa trưa Thứ Năm ngày 19 tháng 12.

Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ làm việc không liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ, vận chuyển đơn đặt hàng vào ngày làm việc thứ 2 hoặc thứ 3 cho đến ngày 7 tháng 1 khi chúng tôi sẽ trở lại giờ làm việc/vận chuyển bình thường, vì vậy vui lòng chờ đợi một số sự chậm trễ trong việc giao đơn hàng và yêu cầu trong khoảng thời gian đó.

Cảm ơn.